Gaswassers en afzuiginstallaties van LMI Luchttechniek

Dé Twentse specialist in luchttechniek

Bij industriële productieprocessen kunnen vervelende geuren en condens vrijkomen. Vervelende geuren kunnen overlast veroorzaken voor medewerkers en mensen die in de omgeving van uw bedrijf wonen. Condens heeft vaak een slechte invloed op luchtkwaliteit in uw pand en slaat ook neer waardoor vochtophopingen kunnen ontstaan. Hierdoor ontstaat vaak schimmelvorming en ook gladde vloeren, wat weer gevaarlijk is voor medewerkers.

Geur problemen oplossen

Om een geurprobleem bij een productieproces op te lossen is het een mogelijkheid om de lucht te “wassen”. In een gaswasser / scrubber wordt de vervuilde lucht in contact gebracht met een vloeistof die de vervuiling zal absorberen. Deze vloeistof wordt ook wel scrubvloeistof genoemd en kan naast absorptie ook door middel van een chemische reactie vervuilde lucht reinigen. Dit is een goed alternatief voor naverbranding, wat veel energie kost en daardoor een kostbare oplossing is.

Veel gebruikte scrubbervloeistoffen zijn:

  • Zoutzuur
  • Zwaveldioxide
  • Kalkmelk
  • Natriumhydroxide
  • Zwavelzuur
  • Natronloog

Naast wassen en naverbranding is een filter met actieve kool een veel toegepaste optie om stoffen die vervelende geuren veroorzaken uit de lucht te filteren.

Condens problemen oplossen

Door middel van een afzuiginstallatie kan de vochtige lucht direct afgevoerd worden, voordat het condenseert in de productiehal. In de installatie condenseert het vocht en wordt de gedroogde lucht weer de productiehal ingeblazen. Het vocht condenseert ook niet meer op plafonds/wanden/vloeren met bijbehorende vorming van plassen water. Hiermee wordt schimmelvorming voorkomen, wat bij productie van voedingsmiddelen en papier/karton natuurlijk niet wenselijk is. Er zijn bijzonder hoge eisen bij productieprocessen in de voedingsmiddelenbranche.