Een compleet bouwkostenmanagement?

Bouwkostenmanagement is simpel gezegd het managen van de bouwkosten van een bouwproject. De bouwkostenmanager die u hebt aangewezen geeft u bij de start van uw bouwproject, inzicht in bouw en/of investeringskosten van uw plannen, wensen en ambities. Ook word je geholpen met plannen, wensen en ambities binnen, op basis van de geraamde bouw en investeringskosten, te realiseren. Het doel van een bouwkostenmanagement is dus eigenlijk van het speelveld in een zo vroeg als mogelijk stadium in kaart te brengen, zodat het project dan zo optimaal mogelijk kan worden aangestuurd.

Wanneer kan je beginnen met bouwkostenmanagement?

Je kan een bouwkostenmanagement staren bij het eerste initiatief, maar ook op het moment dat het onderwerpteam wordt samengesteld. Hierbij geldt wel hoe vroeger hoe beter. Het grootte voordeel van een eerste financiële scan bij initiatief, is dat u direct weet wat de mogelijkheden zijn. Op basis daarvan kunt u vervolgens ook de uitvraag naar de ontwerpende partijen sturen. Traditioneel gezien bestaat het bouwkostenmanagement uit het maken van fase begrotingen, die aan het einde van een fase laten zien of het project nog binnen de financiële kaders past. Ook gebeurt het regelmatig dat een begroting aantoont dat het ontwerp niet binnen het budget past. Dat heeft dan bijvoorbeeld als gevolg dat je moet bezuinigen voordat je dus die eerstvolgende fase wilt starten. Dit resulteert dan weer in vertraging, frustratie en verlies van de kwaliteit van het ontwerp.

Bouwkostendeskundige in Hengelo

Ook wij hebben tijdens de bouw van het nieuwe pand gebruik gemaakt van een bouwkostenmanagement. Tijdens de zoektocht naar een bouwkostenmanagement zijn we uiteindelijk uitgekomen bij Kamphuis Schaufeli. Zij hebben ons enorm goed geholpen met onder andere de bovenstaande diensten. Kamphuis Schaufeli heeft een eigen wijze van integraal bouwkostenmanagement opgezet. Dit noemen ze Proactief Financieel Ontwerpen (PFO). Het eindresultaat van deze manier is een soepel proces me een hogere eindwaarde of, zoals veel opdrachtgevers zeggen, we maken het onmogelijke mogelijk.